Masaža koju radite SA svojom bebom

0

Čulo dodira predstavlja naš prvi komunikacijski kanal koji omogućava organizmu da prima razne senzacije iz spoljnjeg sveta.

Iskra22_06_2014-1176

Na taj način učimo o svojoj okolin. Upravo taj, nimalo zanemarljiv medij, poznatiji kao dodir, može da podstakne i unapredi razvoj, pogotovo u najranijim mesecima života bebe. Koliko često ljubimo, grlimo, nosimo, masiramo, dodirujemo svoju bebu/dete sve češće su teme blogova, članaka, foruma, ali i istraživanja, stručnih radova. Verovatno sa dobrim razlogom.

Jedna od svetski priznatih organizacija, temeljena na višedecenijskoj praksi, istraživanjima i dokazim, koja upravo promoviše dodir je IAIM – International Asociation of Infant massage, u prevodu Međunarodna Asocijacija za masažu beba. Osnivač ove Asocijacije je Vimala McClure koja je još osamdesetih godina pokrenula celu priču. Više o njoj možete pročitati na zvaničnom sajtu Asocijacije  www.iaim.net.

IAIM, u sklopu svog delovanja, nudi obuku za masažu beba gde su, svi roditelji/staratelji dobrodošli bilo da se radi o zdravim, prevremeno rođenim, bebama sa posebnim potrebama uzrasta od 0 do 12 meseci, ali i sa usvojiteljskim porodicama. Tokom obuke roditelji uče različite načine korišćenja masaže i dodira, u cilju boljeg upoznavanja jedinstvenih i konstantnih promena kroz koje prolazi dete u prvoj godini života kao i sa ciljem unapređenja i jačanja same porodice. Pored masaže, ovaj program pruža mogućnost učenja i drugih korisnih veština poput korišćenja glasa, pokreta i drugih komunikativnih formi koje mogu, na jedinstven način, biti od velike pomoći u komunikaciji sa vašom bebom. Roditelji dolaza zajedno na obuku sa svojim mališanima i već od prvog časa kreću da praktikuju i primenjuju naučeno. Pored majki, obuka posebno podržava uključivanje očeva i pokazala se veoma korisnom omogućavajući i njima sjajan način da se povežu i komuniciraju sa svojim mališanima.

Obuka roditelja, u trajanju od nekoliko susreta, uz prisutnost instruktora, se sastoji u praktičnom i teoretskom delu. Odvija se u intimnoj i opuštenoj atmosveri, poštujući prvenstveno potrebe beba. Mogu da se rade sa grupom roditelja, ali i induvidualno, 1 na 1, ukoliko se to od instruktora zahteva. Obuke roditelja za masažu beba vode sertifikovani IAIM instruktori – Certified Infant Massage Instructor (CIMI®) koje su kvalifikovane osobe sa završenim IAIM treningom. Polazeći od činjenice da roditelj najbolje poznaje svoje dete kao i njegove potrebe bitno je naglasiti da tokom obuke instruktor NE masira bebe već demonstrira pokrete na lutki, prati roditelje i obučava ih tehnikama masaže, edukuju ih o značaju dodira, ali je tu i za potencijalne diskusije koje se često znaju razviti tokom trajanja same obuke. Pored strukturisanog programskog dela, obuke su i korisno mesto gde roditelji međusobno mogu razmeniti svoja iskustva, družiti se, ali i zajedno sa svojim mališanima, promeniti dinamiku svakodnevice te uraditi nešto i van kuće.

Istraživanja kao i iskustva roditelja koji su prošli obuku pokazuju da ovaj program za masažu beba može da ponudi mnoge benefite. Neki od njih bili bi: interaktivnost, stimulacija, olakšavanje i relaksacija bebe.

Interakcija u sklopu masaže unapređuje i promoviše emocionalno vezivanja i razvoj sigurnog attachmenta zatim razvija poverenje, komunikativnost i osećanje ljubavi, poštovanja i cenjenja.

Masaža može da stimuliše i deluje na razvoj mozga, pogotovo u prvoj godini života kad je njegov rast ubrzan, zatim cirkulaciju, digestivni, hormonalni i imuni sistem, telesnu svesnost, koordinaciju i ravnotežu.

Masažom, roditelj bebi može da olakša pojavu gasova i grčeva, zatvora, mišićne napetosti, lakše boli i rast zubića.

Benefiti relaksacije, što većinu ljudi uglavnom i asocira na masažu, ogledaju se u  postizanju boljeg sna bebe, boljoj fleksibilnosti njenog mišićnog tonusa, regulaciji ponašanja, redukciji hormona stresa, ali i obostranoj smirenost.

Pored navedenih, valja pomenuti i neke od benefita koje sami roditelji mogu dobiti obukom:

–          bolje razumevanje svoje bebe i otkrivanje njene jedinstvenosti,

–          mogućnost da nauče da osluškuju svoju bebu i upoznaju signale koje ona šalje,

–          bolje razumevanje plača, kao jednog od osnovnih načina bebine komunikacije,

–          povećavano samopouzdanja te unapređenje roditeljskih veština,

–          kvalitetno provedeno vreme sa svojom bebom,

–          upoznavanje drugih roditelja i razmena iskustava.

Bitno je pomenuti i to da, iako ne spade u terapeutske, ovaj način interakcije dodirom sa vašom bebom može delovati povoljno i na unapređenje i poboljšanje ranog odnosa roditelj-dete, a koji je usled različitih stresnih situacija potencijalno ili trenutno narušio procesa emocionalnog vezivanja.

Osluškivanje bebe, razumevanje signala i poruka koje nam šalje te prihvatanje i poštivanje njene jedinstvenost i potreba su neophodni koraci da bi se razvio zdrav intiman odnos u kojem nas, hteli mi to priznati ili ne, upravo bebe odnosno deca uče kako biti roditelj. Masaža beba, a time i dodir kao jedan od esencijalnih i neophodnih sastojaka zdravog odrastanja, predstavlja mudro odabranu investiciju neophodnu za dobar start.

Edukativna strana namenjena promociji i unapređenju komunikacije unutar ranog odnosa roditelj/dete kao i uticaju muzike/zvuka na razvoj dece i odraslih.

POSETITE IH NA FB STRANICI SYNChrony Lab by Nana

[dfads params=’groups=63&limit=1&orderby=random’]
Komentara
Loading...
where can i buy metformin over the counter buy metformin online