5 NAJČEŠĆIH PITANJA RODITELJA koji se brinu što im dete još nije progovorilo

0

Pre izgovora reči dete zna i razume određen broj reči koje će tek kasnije koristiti. Takođe je veoma bitno prisustvo neverbalne komunikacije kod deteta i zainteresovanost za okolinu.

 

1.Zašto deca kasne u razvoju govora i jezika?

Postoji mnogo razloga zašto deca mogu kasniti u razvoju govora i jezika. Neke od uobičajenih uzroka uključuju:

 1. Genetika i nasleđe: Neke dece mogu imati genetsku predispoziciju ka kašnjenju u razvoju govora i jezika.
 2. Problemi sa sluhom: Gubitak sluha može značajno uticati na razvoj govora kod dece. Ako dete ima problema sa sluhom, može imati teškoća u reprodukovanju zvukova i reči.
 3. Nedostatak stimulacije: Nedostatak podsticaja, razgovora i interakcije sa roditeljima ili negovateljima može usporiti razvoj jezika kod dece.
 4. Rani medicinski problemi: Neke bebe se rađaju sa zdravstvenim problemima koji mogu uticati na njihov razvoj govora i jezika.
 5. Nedostaci u razvoju mozga: Problemi u razvoju mozga, poput cerebralne paralize ili autizma, mogu uticati na razvoj govora i jezika kod dece.
 6. Emocionalni faktori: Stres, trauma ili nedostatak emocionalne podrške takođe mogu imati uticaj na razvoj govora kod dece.
 7. Nedostaci u ishrani: Nedostatak određenih hranljivih materija, poput vitamina B12, može uticati na razvoj govora kod dece.

Važno je da se roditelji obrate pedijatru ili logopedu ako primete da njihovo dete kasni u razvoju govora i jezika. Rana intervencija i podrška mogu biti od ključnog značaja za pomoć detetu da prevaziđe ove teškoće i da se razvija na odgovarajući način.

 

2.Hoće li stići svoje vršnjake u govoru?

Kod dece koja kasne u razvoju govora i jezika, prognoza može varirati u zavisnosti od uzroka kašnjenja, rane intervencije i podrške koju dobijaju.

Mnoga deca koja kasne u govoru i jeziku mogu dostići svoje vršnjake uz odgovarajuću podršku i terapiju.

 

Rana intervencija je ključna. Ako se problemi u razvoju govora i jezika prepoznaju rano, deca mogu dobiti terapiju i podršku od logopeda ili drugih stručnjaka za razvoj govora i jezika.

Ovi stručnjaci mogu raditi sa decom kako bi unapredili njihove jezičke veštine i pomogli im da nadoknade zaostatak.

 

Važno je razumeti da je svako dete jedinstveno i da će napredak varirati od slučaja do slučaja.

Neki će dečji jezički razvoj možda zahtevati više vremena od drugih, ali uz podršku i rad, mnoga deca mogu dostići svoje vršnjake u govoru i jeziku.

Roditelji takođe igraju ključnu ulogu u podršci razvoju svog deteta.

Redovna vežba, podsticanje komunikacije, čitanje knjiga i aktivnosti koje podstiču jezički razvoj mogu biti od velike pomoći.

U konačnici, sa pravilnom podrškom i angažovanjem stručnjaka, većina dece koja kasne u razvoju govora i jezika može dostići svoje vršnjake i razviti adekvatne jezičke veštine.

razvoj govora
FreePik

3.Stiže li vršnjake i posle treće godine života?

Kod dece koja imaju značajno kašnjenje u razvoju govora i jezika, postoji šira varijabilnost u brzini napretka.

Za neku decu, postoji mogućnost da dostignu svoje vršnjake u jezičkim veštinama i nakon treće godine života, ali to može zavisiti od mnogo faktora, uključujući uzrok kašnjenja, stepen podrške i terapije koju dobijaju, kao i individualne karakteristike deteta.

 

Rana intervencija je ključna za pomoć deci koja kasne u razvoju govora i jezika.

Logopedi i drugi stručnjaci za razvoj govora i jezika mogu pružiti terapiju i podršku kako bi pomogli deci da poboljšaju svoje jezičke veštine.

Neki faktori, poput genetike ili ozbiljnijih medicinskih stanja, mogu zahtevati dugotrajniju terapiju ili podršku kako bi dete postiglo jezički razvoj na nivou svojih vršnjaka.

 

Važno je da roditelji ostanu angažovani, redovno sarađuju sa stručnjacima i podržavaju dete u svakodnevnim aktivnostima koje podstiču jezički razvoj.

Iako se neka deca mogu izjednačiti sa svojim vršnjacima i nakon treće godine, za drugu decu to može potrajati duže.

- Oglasi -

Ipak, uz kontinuiranu podršku i angažovanje stručnjaka, mnoga deca mogu napredovati i postići svoj puni jezički potencijal tokom vremena.

 

4.Koje su posledice kasnog govorno-jezičkog razvoja?

Kasni govorno-jezički razvoj kod dece može imati različite posledice koje se mogu manifestovati na različite načine.

Evo nekoliko potencijalnih posledica kasnog govorno-jezičkog razvoja:

Problemi u komunikaciji:

Deca koja kasne u razvoju govora i jezika mogu imati teškoće u izražavanju svojih potreba, želja i misli.

To može dovesti do frustracije zbog nemogućnosti adekvatnog komuniciranja.

Problemi u socijalizaciji:

Nedostatak jezičkih veština može uticati na sposobnost deteta da uspostavi socijalne veze sa vršnjacima.

Ovo može dovesti do izolacije ili teškoća u interakciji sa drugima.

Problemi u školi:

Kasni razvoj govora i jezika može uticati na akademski uspeh.

Deca mogu imati teškoće u razumevanju nastavnih sadržaja, čitanju, pisanju i izražavanju svojih misli.

Problemi sa samopouzdanjem:

Deca koja se bore sa kasnim jezičkim razvojem mogu doživeti nizak nivo samopouzdanja zbog teškoća u komunikaciji i interakciji sa drugima.

Emocionalni izazovi:

Frustracija zbog nedostatka mogućnosti adekvatne komunikacije može dovesti do emocionalnih izazova kao što su stres, anksioznost ili niska samovrednovanja.

 

Važno je napomenuti da posledice kasnog govorno-jezičkog razvoja mogu varirati u zavisnosti od individualnih karakteristika deteta, stepena kašnjenja, podrške koju dete dobija i rane intervencije.

Rana identifikacija problema i pružanje odgovarajuće terapije i podrške mogu značajno smanjiti ove posledice i pomoći detetu da prevaziđe teškoće u jezičkom razvoju.

 

5.Kada se treba obratiti stručnjaku?

Važno je da roditelji budu svesni razvoja govorno-jezičkih veština svog deteta i da obrate pažnju na potencijalne znakove kašnjenja. Evo nekoliko situacija kada je preporučljivo potražiti stručnu pomoć:

 1. Nedostatak progresije u jezičkom razvoju: Ako primetite da vaše dete nije dostiglo određene milstone u razvoju govora i jezika koje bi trebalo da postigne prema tipičnom razvoju.
 2. Poteškoće u artikulaciji i izgovoru reči: Ako dete ima teškoće u pravilnom izgovoru određenih zvukova ili reči, koje se ne poboljšavaju tokom vremena.
 3. Odsustvo reakcije na zvukove: Ako dete ne reaguje na zvukove okoline ili ima sumnje u eventualne probleme sa sluhom.
 4. Odsustvo interakcije ili komunikacije: Ako dete ne pokazuje interesovanje za komunikaciju, ne uspostavlja kontakt očima, ili ne pokušava da komunicira verbalno ili neverbalno.
 5. Gubitak već stečenih veština: Ako primetite da dete gubi već stečene jezičke veštine koje je ranije imalo.

 

Ako primetite bilo koji od ovih znakova ili imate bilo kakvu zabrinutost u vezi sa govorno-jezičkim razvojem svog deteta, preporučljivo je da se konsultujete sa pedijatrom ili logopedom.

Ti stručnjaci mogu proceniti jezičke veštine deteta, identifikovati eventualne probleme i preporučiti dalje korake, uključujući terapiju i strategije podrške koje bi mogle pomoći detetu u njegovom jezičkom razvoju.

Što se pre preduzmu koraci ka identifikaciji i tretmanu eventualnih problema, to je veća verovatnoća za uspešno prevazilaženje teškoća u jezičkom razvoju.

Foto FreePik FreePik

- Advertisement -

Komentara
Loading...