Govorili su mi da sam užasna osoba jer nisam abortirala

Bog je taj nepredvidivi, kreativni, i apsolutni Tvorac koji svakom svojom odlukom, mišljenju i delom stvara neopisive životne radosti. Ispred vas je nadahnjujuće ispovest jedne majke koju je cieli svet osudio zbog deteta kojeg ima u rukama, a potom je Bog dovršio svoj naum i kroz ovo dete dokazao svoje postojanje, i u njemu i u svim ljudima. Dokazao je da su Njegove odluke, iako čoveku ponekad potpuno neshvatljive, uvek smislene, i da je Njegova veličanstvenost stvaranja dovoljno velika da slomi i najtvrđe srce, zatvorenog čoveka. Ovo je neverojatna priča koja će vam pokazati da su vaše brige ništa, naspram onoga što su neki ljudi dobili na dar od Boga i da briga dobija smisao u trenutku kada se prepustimo Njegovoj volji.

POGLEDAJTE I PROBAJTE DA NE PUSTITE BAR JEDNU SUZU

Komentara
Loading...