JAKO VAŽNO :Kako ćemo ukloniti porođajni bol

0
Prirodno je i razumljivo da je za to potrebno da odstranimo onaj činilac koji je doveo do stvaranja uslovnog bolnog refleksa.
porodjana bol
foto.shutterstock
Ranije smo podvukli da se uslovni refleks i stvaraju u toku života, da su stečeni, kao i da se mogu

- Oglasi -

promeniti, nestati, ugasiti se s otklanjanjem uslova pod kojima su nastali. Važi li to i za uslovni bolni refleks porođaja? Naravno da važi, i to u punoj meri. Kako je taj refleks stečen,a ne urođen, i kako je stečen preko negativnog delovanja na žene pričom, prepričavanjima,pogrešnim shvatanjem, nepoznavanjem suštine tog problema, to otkloniti taj uslovni bolni refleks praktički znači raščistiti s pogrešnim vaspitanjem, s pogrešnim shvatanjima o tom problemu. A s tim pogrešno stečenim shvatanjima, s tim pogrešnim vaspitanjem, može se
raščistiti samo odgovarajućim obučavanjem žena. Ono se sastoji u pružanju osnovnih znanja iz anatomije i fiziologije ženskih polnih organa, u upoznavanju sa fiziologijom porođaja, uobučavanju žena u svemu onome što utiče na porođajni akt i, na taj način, u njenom pripremanju za taj čin.
Ali, za samo uklanjanje bola od najvećeg, je značaja poznavanje uzroka koji su doveli do shvatanja da je porođaj bola
n čin, o čemu je ranije bilo reči. Samo kad žene shvate i nauče kako je nastao bol, one mogu da otklone svoje ranije stečeno uverenje da je porođaj bolan. Ranije uverenje bilo je primljeno kao gotovo, bez ikakvog znanja i poznavanja, bez ikakvog razmišljanja i analiziranja zašto je to tako i da li je to tako. Kad govorimo ženama da porođaj može biti bezbolan, mi im istovremeno pružamo dokaze da je to tako iznošenjem naučnih činjenica do kojih je medicina došla proučavajući taj problem. Naše žene treba to da shvate i nauče isto onako kao što se uče lekcije u školi. Kad shvate da je porođaj bezbolan čin, nestaće i straha od porođaja, za koji smo videli da nepovoljno utiče na sam porođaj-
Iz knjige Medicina za svakog – bezbolan porodjaj

- Advertisement -

Komentara
Loading...