JAKO VAŽNO : REVIZIJA POSLE POROĐAJA

0

Revizija materične šupljine (revisio cavi uteri) je intervencija koja se u porodilištu često vrši Uglavnom se izvodi rukom (revisio cavi uteri manualis), ponekad i kiretom (revisio cavi uteri instrumentalis). Dve vodeće indikacije za reviziju su atonično krvarenje (a) i sumnja na zaostale delove posteljičnog tkiva, ili sporednu posteljicu (b). Revizija je obavezna i kod porođaja završenih nekom od akušerskih intervencija (forceps, unutrašnji okret), u slučajevima kada na materici postoje ožiljci od prethodnih operacija i kod svih naknadnih posleporođajnih krvarenja, gde se, zbog formiranog grlića, isključivo radi kiretom.

Ručna revizija materične šupljine

Pre izvođenja ručne revizije, akušer i pacijen- tkinja se pripreme kao i za svaku drugu akušersku operaciju. Poželjno je da se revizija, ako je to moguće, izvede u intravenskoj anesteziji. Mokraćna bešika se pre intervencije obavezno isprazni kateterom. Slično kao i kod odlubljivanja posteljice, akušer levom šakom raširi labija, a desnom, koja je u akušerskom stavu, ulazi svrd- lastim pokretima kroz vaginu do materičnog ušća. Zatim se leva šaka premešta na prednji trbušni zid, hvata materično dno i gura ga prema unutrašnjoj ruci. U tom momentu unutrašnja šaka potpuno ulazi u kavum, sve do materičnog dna. U daljem postupku se prsti unutrašnje šake neznatno flektiraju i postave svojim vrhovima u istu ravan. Slede pokreti grebanja, koji se izvode povlačenjem ruke od fundusa prema materičnom ušću. Unutra-šnjom rukom se sistematski pre­gledaju dno mate-rice, prednji, zadnji i oba bočna zida, oba mate-rična roga, a na kraju i donji seg­ment materice, gde se posebno proverava njegov integritet Ako postoje ostatci posteljičnog tkiva, oni se odlubljuju pokretima grebanja. Pre nego što se izvadi ruka iz materice aplikuje se utero- tonik, kako bi se pratila kontrakcija miometriju- ma. Za vreme intervencije se ne bi smela unutrašnja ruka izvlačiti i ponovo uvlačiti u kavum, jer postoji prilična opasnost od unošenja infekcije, a takođe i određeni rizik da nastane vazdušna embolije. Po završenoj intervenciji porodilji se po pravilu ordinira antibiotik.

Instrumentalna revizija materične šupljine.

Instrumentalna revizija. materične šupljine (revisio cavi uteri instrumentalis) se vrši uvek

posle ručne revizije. Najčešće se radi u situacijama kada je posteljica srasla za zid materice (placenta acreta), pa se ručno ne mogu odstraniti pojedini njeni delovi (a) i ako se posle urađene ručne revizije nastavi jako krvarenje iz materice (b).

Revizija se izvodi u opštoj anesteziji, uz poštovanje svih principa aspese i antisepse. Mokraćna bešika porodilje se, kao i kod prethodno opisanih intervencija, isprazni uz pomoć katetera. Za reviziju se po pravilu upotrebljava velika i tupa Bumova ldreta (Bumm), jer se na taj način sman­juje opasnost od perforacije materice. Iz istog razloga je preporučljivo da se kiretaža izvodi na toniziranoj materici.

Vagina se ekartira, a zatim se zupčastim kleštima uhvati i povuče gornja usna grlića, tako da se materica fiksira. Bumova kireta se blago uvede u materičnu šupljinu, sve dok ne dodirne materično dno. Kireta se od fundusa lagano povlači prema unutrašnjem ušću. Postepeno se eksplorišu fundus, prednji, zadnji i bočni zidovi i na kraju rogovi materice.

Slobodni zidovi materične šupljine su ravni i pravilni. Nasuprot tome, adherentni delovi posteljičnog tkiva su meki i ispupčeni. Znaci prazne materice su njena dobra kontrahovanost (a), karakterističan reski zvuk koji se dobija povlačenjem kirete (b) i pojava svetle i penušave krvi. Po završenoj inter­venciji obavezno se ordinira antibiotik.

IZVOR.

PROČITAJTE I OVE TEKSTOVE

Komentara
Loading...
where can i buy ivermectin over the counter buy ivermectin online