Kako doći do čudotvorne loze sa Hilandara: Daruje decu onima koji iskreno mole!

0

Loza Svetog Simeona je vekovima poznata po tome što daruje decu bezdecniim supružnicima koji se iskreno mole za potomstvo.

 

Po drevnom svetogorskom predanju, koje se prenosi kroz generacije monaha, kad nestane ikona Bogorodice Iverske (iz svetogorskog manastira Ivirona), opusti isposnica Svetog Save i kad se osuši loza Svetog Simeona Mirotočivog, nastupa kraj Svete Gore, a to znači da nas je Bogorodica napustila.

Sveti Sava – čedo izmoljeno od Boga

Iako višestruko blagosloveni porodom, Stefan Nemanja (potonji Sv. Simeon Mirotočivi) i njegova supruga Ana (potonja Sv. Anastasija) silno su želeli još jedno dete, ali im to, zbog njihovih poznih godina, više nije bivalo.

Tada su se posvetili usrdnim svakodnevnim molitvama Bogu za još jedno čedo, radost i utehu u starosti, zavetovaše se Bogu da će, ako im usliši ovu molitvu, nastaviti da žive kao brat i sestra.

Tako je Bog – na molitvu dao najveće svetlo našeg neba, Rastka Nemanjića – Svetog Savu, a Nemanja i Ana su nakon toga ispunili svoj zavet.
Tako je Sveti Simeon Nemanja postao i jedan od najvećih molitvenika za bezdetne roditelje, upoznavši još za života silu molitve i ljubavi prema deci.

 

Foto: Wikipedia

Svete mošti

Kad je Sveti Sava, 1208.  godine, hteo da prenese mošti svoga oca, Svetog Simeona Mirotočivog, iz Hilandara u Srbiju, da bi nad njima izmirio svoju braću, Stefana i Vukana, zavašenu oko srpskog prestola, to je kod tadašnjeg hilandarskog igumana Metodija i manastirskog bratstva izazvalo neslaganje.

Naime, monasi su bili veoma vezani za Svetog Starca Simeona, sa njim su došli iz Srbije na Svetu Goru, a bojali su se da će bez njea manastir ostati nezaštićen od razbojnika, gusara i krstaša, koji su u to vreme harali Svetom

Gorom.

Sveti Simeon je proslavljen od Boga: iz njegovih moštiju poteklo je sveto miro, a to je bratstvo Hilandara davalo osećaj pouzdanja i zaštite i molitvenu pomoć Svetog Starca. Jedne noći, Sveti Simeon se javio u snu igumanu Metodiju, govoreći: „Čedo ja treba da idem u Otačestvo naše, a iz mog groba će izrasti vinova loza i dok ona bude donosila rod, počivaće moj blagoslov manastiru.“

Tako se bratstvo umiri i dopusti da Sveti Sava prenese svete mošti u Srbiju.

Po predanju, još iste, 1208. godine, iz groba Sveti Simeon je zaista nikla loza, izvan svih zakona prirode, iz zemljišta na kome vinova loza inače ne uspeva.

Prošla je vrenom i kroz zid crkve, pa je u potonjim vekovima napravljen za nju i poseban podupirač sa spoljne strane crkve.

Agrin dar

Od tada loza Svetog Simeona donosi bogat rod, ne tražeći nikakvu posebnu negu, ni prskanje, ni olamanje. Vekovima je već znamenita po tome da bezdetnim supružnicima donosi porod.

Prvi sačuvani pisani dokumenti vezani za lozu i grožđe datira iz 1585. godine. Tada je turski aga, koji nije imao poroda, pomoću loze Svetog Simeona dobio decu. Posle deset godina došao je sa najstarijim sinom u Hilandar, da ga ostavi tu na dar, govoreći:

„Ovo sam dete od vas dobio, pa ga vama i vraćam„. No, hilandarski monasi mu odgovoriše: „To ti je dete Bog podario, na molitve našeg oca Simeona, pa neka kod tebe i ostane, a svoju zahvalnost prema našem manastiru možeš da izraziš na neki drugi način„. Tada aga pokloni Hilandaru veliko imanje nedaleko od Svete Gore, na kome nastade metoh Hilandara, manastir Kakovo.

Deca kao plod loze Svetog Simeona

Vekovima stižu u Hilandar pisma i molbe bezdetnih supružnika za pomoć. Šalje im se parče orezane loze i tri zrna osušenog grožđa, uz detaljno uputstvo za upotrebu.

Supružnici postupaju tzv. Hilandarskom postu, u trajanju od 40 dana, nakon čega uzimaju plodove svete loze.

Hilandarci objašnjavaju da se deca ne dobijaju, već zaimaju, budući da decu ne dobijamo na poklon, ona nisu naša, već Božija. Začeće i rađanje dece izmoljene na ovaj način najčešće se zbiva protivno zakonu prirode i medicine.

Brojne stručne prezentacije i predavanja lekara svedoče o racionalno neobjašnjivim načinima začeća, pokazujući čak i fotografije i anatomske prikaze koji svedoče o potpunim nemogućnostima da žena, muž ili oboje začnu, ali je do začeća ipak došlo.

Ova deca su izmoljena i od roditelja i od Svetog Starca, pa se zato zovu čedima Svetog Simeona. Njihovo vaspitanje se ne prepušta zakonima ovog sveta, već ih valja podizati u Hristovoj veri i ljubav, ne zaboravljati čiji su.

Svakako, ovde nije reč o umišljenoj posebnosti ove dece ili bilo čemu što bi roditeljima dalo povoda za gordost, već o pojačanoj svesti da je njima Bog decu dao na molitvu i izvan zemaljskih zakonitosti, pa je molitveni put onaj kojim treba nastaviti.

Iz Hilandara u čitav svet

Najviše pisama i molbi stiže iz Grčke, ali i iz Amerike, Evrope, ali i od strane protestanata, katolika i muslimana.

Verovatno žene tajno pristupe postu, ako su muževi ateisti, vršeći molitveno pravilo i za muževe, koji se na kraju uvere u silu svetorodne loze samim rođenjem deteta.

Mnogi tada prelaze u Pravoslavlje, a neki daju deci imena Nemanjića: Simeon, Simon, Sava, Rastko, Anastasija, Ana…Rađaju žene u poznim godinama, one koji su preko 20 godina bili neplodni, rađaju se blizanci, trojke…

U Hilandar dolaze i oni koji su sami izmoljeni od svetog Simeona

Dešava se da neki koji mole ne dobiju decu, ali to može biti pripisano samo Božijim planovima.

Možda je to zbog njihovog ličnog zdravlja tako najbolje

Put do lozice

Radi dobijanja svetog grožđa i lozice Svetog Simeona, supružnici mogu pisati molbu manastiru Hilandaru, mogu se obratiti nekoj od  pokloničkih agencija i grupa koje redovno odlaze na Svetu Goru, a najlepše je da suprug ili neko duhovno blizak toj porodici lično hodočasti Hilandar i zatraži svete plodove.

 O ovome je najbolje posavetovati se sa svojim duhovnikom…

Post

Hilandarski post se smatra najtežim. Naime, on treba da pada van uobičajenih godišnjih postova, pa je potrebno da supružnici odrede tih 40 dana izvan ostalih postova.

Posti se strogo, na vodi, osim ako zdravlje supružnika to ne dopušta, a to onda razrešava duhovnika ili islednika. Subotom, nedeljom i praznicima razrešen je post na ulju.

Blagoslov i molitve

Pred započinjenja posta, supružnicima se čitaju molitve za dobijanje poroda. To može učiniti njihov duhovnik, ispovednik ili paroh koji će i dalje po iskrenoj ljubavi moliti za zdravlje i umnoženje porodice.

Istovremeno za supružnike se moli i hilandarsko bratstvo.

Svih 40 dana vrši se molitveno pravilo iz hilandarskog uputstva. Parče orezane loze se stavlja u 650 gr. osvećene vode, od koje svako jutro supružnici piju po jednu čašu, na prazan stomak.

Zatim se prvobitna količina vode stalno nadopunjuje.

Svakodnevno se vrši 50 velikih zemnih poklona i to: 25 ujutru, pred ikonom Gospoda, uz molitve Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, pomiluj me grešnu/grešnog, kao i 25 pred spavanje pred ikonom Svetog Simeona Mirotočivog, uz molitve Prepodobni oče Simeone, moli Boga za nas.

Sve to vreme supružnici moraju da se suzdržavaju od telesnih zadovoljstava. Veoma je bitno da supružnici u tom periodu izbegavaju svađe, da praštaju svima, da žive u molitvi i smireno.

Važno je da se redovno pričešćuju i ispovedaju, da nikome ne pričaju o postu, a najvažnije od svega je da veruju. Vera u Boga je najvažnija od svega.

Ispovest, pričešće i grožđe:

Nakon posta od 40 dana, supružnici se ispovede i pričeste nakon čega muž uzima jedno zrno grožđa, a žena dva zrna grožđa. Sve dalje je u Božijim rukama.

 

Nekome blagoslov stigne odmah, a nekome nakon par godina, onako kako Bog odredi da je najbolje za supružnike.

 

Foto Foto: Shutterstock
Autor/Izvor stilkurir
Komentara
Loading...