Kako se proverava da li beba ima dovoljno plodove vode?

0

Količina plodove vode raste sa razvitkom trudnoće.

U 10. nedelji trudnoće iznosi 25 mililitara, u 20. nedelji trudnoće oko 500 mililitara, da bi njena količina u terminu porođaja iznosila između 750 i 900 mililitara. Ginekolog-akušer u okviru ultrasonografskog pregleda rutinski meri i količinu plodove vode. Radi lakše orijentacije, koristi se indeks plodove vode, ili Amniotic fluid index (AFI) – koji se kod neugroženih trudnoća kreće između 90-190 cm.

Da li trudnice mogu da podstaknu razvoj adekvatne i dovoljne količine plodove vode?

– Preporuka svim budućim mamama je unos tri litra vode dnevno, uz normalan unos hrane, što se odnosi na supe, sokove, i slično.

Simptomi koje trudnica NIKAKO NE SME da zanemari!

Da li je opasno ako je došlo do manjka plodove vode?

- Oglasi -

– Oligoamnion ili manjak plodove vode se definiše indeksom plodove vode od 50 cm i manje. U tim slučajevima, savetuje se hospitalizacija, kao i hidratacija, uz lečenje antibioticima. U nekim slučajevima je potrebna amnioinfuzija – dodavanje plodove vode, kao i terapija steroidima, u cilju sazrevanja pluća fetusa. Kao što je navedeno, povećan unos tečnosti uslovljava povećanje količine plodove vode u amnionskoj šupljini.

Zašto i kako može da se dodaje plodova voda tokom trudnoće?

Amnioinfuzija predstavlja medicinsku proceduru koja se zasniva na ubrizgavanju fiziološkog rastvora u amnionsku šupljinu. Ta procedura se do sada najčešće koristila u toku porođaja, u cilju smanjenja patnje ploda. U dijagnostičke svrhe se koristi kod potpunog izostanka ili manjka plodove vode – radi morfološke procene ploda, i utvrđivanja uzroka nedostatka plodove vode.

JOŠ MALO ZANIMLJIVOSI 

Od kojih materija je plodova voda sastavljena?

Plodova voda se sastoji od vode, elektrolita, proteina, karbonata, lipida (fosfolipida) i uree. Prva plodova voda je tečnost slična plazmi, a njen sastav se menja tokom trudnoće. Bubrezi fetusa počinju sa funkcijom i pre dvanaeste nedelje, pa se u plodovoj vodi nalaze i sastavni delovi fetalnog urina. Urin prvog trimestra je po sastavu drugačiji od urina u kasnijem periodu trudnoće. Od 16. nedelje trudnoće, fetalni urin predstavlja najveći deo plodove vode, a od 25. nedelje trudnoće, u plodovoj vodi se nalaze i ćelije keratina kože, kao i ćelije i sekreti respiratornog i gastrointestinalnog trakta.

SVE JE OVO NORMALNO U TRUDNOĆI ZATO NE BRINITE

- Advertisement -

Komentara
Loading...