Postpartalno krvarenje krvarenje nakon porodjaja

0

Postpartalno krvarenje (krvarenje nakon porodjaja) posle rađanja posteljice ili hemoragija trećeg porođajnog doba

Suprotno opštem mišljenju, ova krvare­nja ne moraju biti ni nagla ni masivna. Bez obzira da li počinju pre ili posle evakuaci­je posteljice, ili tokom oba vremena, da li je reč o kompletnoj ili nekompletnoj poste­ljici, ona su veoma često konstantna i ume-renog intenziteta i traju sve dok se ne raz­vije ozbiljna hipovolemija.

nakon-porodjaja

Imajući u vidu navedene etiološke fak­tore, ona se najčešće može predvideti.

Zato je dijagnoza obično jednostavna, osim u slučajevima neprepoznate intraute­rine ili intravaginalne akumulacije krvi, ili u nekim slučajevima rupture uterusa sa in-traperitonealnim krvarenjem.

Pažljivom inspekcijom vulve, vagine, cerviksa i uterusa, kao i procenom karak­tera krvarenja, brzo i precizno se postavlja dijagnoza.

Terapijski pristup sličan je kao i kod kr­varenja zbog patološki adherentne poste­ljice. Naime, potrebno je odmah započeti prevenciju hemoragičnog šoka i moguće koagulopatije.

Ukoliko dijagnostički i terapijski pro­gram ne dovodi do zaustavljanja krvarenja, treba započeti antišok terapiju, odlučiti se za laparotomiju, i to sa supravaginalnom amputacijom uterusa, totalnom histerekto-mijom ili ligaturom a. hypogastricae.

Pročitajte i ovo

Komentara
Loading...