Majčina molitva iz manastira Tresije na Kosmaju : Pomolite se ovom molitvom danas za vašu decu

0

Molitva koja smiruje svako majčinsko srce .

Oče sveti, besmrtni, iz koga izlazi sva dobrota i blagost, skrušena ti se molim za decu koju si mi podario da rodim. Sačuvaj ih u svojoj milosti i svetosti, da bi se tvoje ime proslavljalo u njima. Uputi me svojom milošću kako da ih podignem za slavljenje tvoga svetog imena, a na korist ostalih ljudi. Obdari me potrebnim strpljenjem i snagom za to. O gospode, prosveti razum moje dece tvojom premudrošću, da nauče dušom i mišlju tebe da vole. Usadi u srca njihova strah i odvratnost prema svakom poroku, da bi mogli ići pravim putem bez grešnosti. Ukrasi duše njihove čistotom, dobroto, poniznošću, marljivošću, strpljenjem i svakom vrlinom.

- Oglasi -

Čuvaj usne njihove od svih kleveta i laži. Blagoslovi moju decu da bi mogla napredovati u vrlinama i svetosti i rasti pod tvojom zaštitom, a i ljubavi poštenih ljudi. Neka bi njihovi anđeli čuvari bili sa njima i čuvali ih u mladosti od varljivih pomisli, zlih i grešnih kušanja ovoga sveta iod svih zamki nečistih duhova. A kad moja deca pogreše pred tobo, ne okreni svoje lice od njih, nego, prema tvome velikom milosrđu, budi milostiv i prema njima, jer tisi jedini koji čistiš ljude od svakog greha. Nagradi moju decu onim zemaljskim dobrima i svim što im je potrebno za spasenje. Sačuvaj ih od razjarenosti, gneva, nesreće, zla i muka kroz sve dane njihovog života. O, dobri Gospode, ja ti se molim, nagradi i mene radošću i veseljem od moje dece. Sačuvaj me u čestitosti i pravednosti da sa svojom decom mogu stati pred tebe u dan strašnoga suda tvoga i da bez straha mogu da kažem: “Evo me, Gospode, sa decom koju si mi dao, da zajedno sa njima veličam tvoje najsvetije ime Oca, Sina i Svetoga Duha sve dok traje ovoga sveta.” AMIN!

izvor .opanak.net

Pročitajte i ove priče :*

- Advertisement -

Komentara
Loading...