Matične ćelije pomažu deci oboleloj od autizma (VIDEO)

Matične ćelije ! Postoje neka istraživanja koja su istraživala potencijalnu korist matičnih ćelija u lečenju dece sa autizmom, ali još uvek nema dovoljno dokaza da bi se ovaj tretman smatrao standardnom terapijom za autizam.

 

Matične ćelije se mogu koristiti u različite svrhe, uključujući i regeneraciju oštećenih tkiva. Jedna teorija o tome kako bi matične ćelije mogle pomoći kod autizma jeste da bi mogle da se regenerišu oštećene ćelije u mozgu koje su povezane sa autizmom.

Takođe se pretpostavlja da bi matične ćelije mogle da imaju imunomodulatorno dejstvo, što znači da bi mogle da smanje upalne procese u mozgu koji su povezani sa autizmom.

Međutim, postojeće studije na ovu temu su male i nedovoljno faktore koji bi mogli da utiču na ishod istraživanja, što znači da su potrebna dodatna istraživanja kako bi se utvrdila sigurnost i efikasnost ove terapije.

Takođe je važno napomenuti da matične ćelije nisu lek za autizam i da je multidisciplinarni pristup koji uključuje različite terapije i intervencije obično najefikasniji u lečenju autizma.

Dakle, iako se matične ćelije mogu koristiti u nekim terapijskim opcijama, trenutno nema dovoljno dokaza da bi se tvrdilo da matične ćelije predstavljaju efikasnu i sigurnu terapiju za decu obolelu od autizma.

 

Benefiti primene matičnih ćelija kod dece sa dijagnozom autizma

- Oglasi -

Uzorak testirane dece činilo je ukupno njih 180, a glavni zaključak istraživanja je da je primena matičnih ćelija bila učinkovita kod one autistične dece koje nemaju intelektualnih smetnji (nizak IQ).

U njihovom slučaju, napredak je zabeležen u više aspekata:

1 .Napretku u verbalnoj komunikaciji

2.Poboljšanju u fokusiranoj pažnji

3.Pozitivna promena kada su u pitanju alfa i beta moždani talasi (merenjem moždanih talasa dobija se informacija o komunikaciji između neurona u mozgu, a od komunikacije neurona zavise sve ljudske misli, emocije, ponašanje…)

 

Kako navodi jedan od autora istraživanja “Matične ćelije u sebi sadrže ćelije nazvane monociti – vrstu belih krvih zrnaca.f

U laboratoriskim uslovima ove ćelije su se pokazale delotvornim za obnovu funkcija “oštećenja” mozga karakterističnih za autističnu decu.

U ovom istraživanju želeli smo da saznamo da li će konkretna primena matičnih ćelija pomoći da se kod autistične dece pojedini simptomi povuku odnosno ublaže”.

Foto FreePik
Komentara
Loading...
404 Not Found

404 Not Found


nginx/1.18.0 (Ubuntu)