Matične ćelije pomažu deci oboleloj od autizma (VIDEO)

0

Matične ćelije ! Postoje neka istraživanja koja su istraživala potencijalnu korist matičnih ćelija u lečenju dece sa autizmom, ali još uvek nema dovoljno dokaza da bi se ovaj tretman smatrao standardnom terapijom za autizam.

 

Matične ćelije se mogu koristiti u različite svrhe, uključujući i regeneraciju oštećenih tkiva. Jedna teorija o tome kako bi matične ćelije mogle pomoći kod autizma jeste da bi mogle da se regenerišu oštećene ćelije u mozgu koje su povezane sa autizmom.

Takođe se pretpostavlja da bi matične ćelije mogle da imaju imunomodulatorno dejstvo, što znači da bi mogle da smanje upalne procese u mozgu koji su povezani sa autizmom.

Međutim, postojeće studije na ovu temu su male i nedovoljno faktore koji bi mogli da utiču na ishod istraživanja, što znači da su potrebna dodatna istraživanja kako bi se utvrdila sigurnost i efikasnost ove terapije.

Takođe je važno napomenuti da matične ćelije nisu lek za autizam i da je multidisciplinarni pristup koji uključuje različite terapije i intervencije obično najefikasniji u lečenju autizma.

Dakle, iako se matične ćelije mogu koristiti u nekim terapijskim opcijama, trenutno nema dovoljno dokaza da bi se tvrdilo da matične ćelije predstavljaju efikasnu i sigurnu terapiju za decu obolelu od autizma.

 

Benefiti primene matičnih ćelija kod dece sa dijagnozom autizma

Uzorak testirane dece činilo je ukupno njih 180, a glavni zaključak istraživanja je da je primena matičnih ćelija bila učinkovita kod one autistične dece koje nemaju intelektualnih smetnji (nizak IQ).

U njihovom slučaju, napredak je zabeležen u više aspekata:

1 .Napretku u verbalnoj komunikaciji

2.Poboljšanju u fokusiranoj pažnji

3.Pozitivna promena kada su u pitanju alfa i beta moždani talasi (merenjem moždanih talasa dobija se informacija o komunikaciji između neurona u mozgu, a od komunikacije neurona zavise sve ljudske misli, emocije, ponašanje…)

 

Kako navodi jedan od autora istraživanja “Matične ćelije u sebi sadrže ćelije nazvane monociti – vrstu belih krvih zrnaca.f

U laboratoriskim uslovima ove ćelije su se pokazale delotvornim za obnovu funkcija “oštećenja” mozga karakterističnih za autističnu decu.

U ovom istraživanju želeli smo da saznamo da li će konkretna primena matičnih ćelija pomoći da se kod autistične dece pojedini simptomi povuku odnosno ublaže”.

Foto FreePik
Komentara
Loading...