Tiče me se ! Narandžasta boja da te podseti, malena moja, da svakog dana moraš biti svoja.

0

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama tim Ujedinjenih nacija u Srbiji upozorava poražavajuće statističke podatke u svetu i Srbiji.

Prema podacima UN u Srbiji se svaka druga žena suočila sa psihološkim, a svaka treća sa fizičkim nasiljem.

Podaci na svetskom nivou govore da svaka treća žena i devojčica doživi fizičko ili seksualno nasilje tokom svog života, najčešće od partnera.

U 2017. godini, svaku drugu ubijenu ženu u svetu ubio je partner ili član porodice; tek svaki dvadeseti muškarac ubijen je u sličnim okolnostima.

Ukazuje se da je nasilje nad ženama i devojčicama jedna od najrasprostranjenijih, najpostojanijih i najštetnijih povreda ljudskih prava u našem svetu, koja se često ne prijavljuje zbog nekažnjavanja, tišine, stigmatizacije i stida.

Tim UN u Srbiji ističe da je za borbu protiv nasilja u porodici neophodno koordinirano i sveobuhvatno angažovanje aktera zaduženih za prevenciju, zaštitu i krivično gonjenje, kao i adekvatne strateške mere u tom domenu.

„Nasilje nad ženama je prisutno u svim društvima i svim društvenim slojevima. Nastavićemo da vredno radimo sa svim našim partnerima, na svim nivoima, kako bi otklonili suštinske uzroke tog nasilja, i to kroz preispitivanje društvenih normi i ponašanja, unapređenje zakonodavnog okvira i institucija i poboljšanje usluga za žene koje su preživele nasilje, a nijedna žena ili devojčica neće biti izostavljena“, izjavila je Fransoaz Žakob, stalna koordinatorka UN u Srbiji.

Iskorenjivanje nasilja nad ženama i devojčicama je u središtu UN Agende održivog razvoja do 2030. godine, napominje se u saopštenju i dodaje da je to prvi korak ka globalnom miru i sigurnosti i jedan od preduslova za unapređenje, zaštitu i ostvarivanje ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, demokratije i privrednog rasta

„Zajedno sa Vladom Republike Srbije i partnerima, tim UN u Srbiji je realizovao značajne aktivnosti usmerene ka tome da se nasilje nad ženama i devojčicama iskoreni i te aktivnosti donose rezultate“, ističe se u saopštenju i navodi da zajednički rade na prevenciji nasilja, kao i na tome da žrtve nasilja dobiju pravovremenu i delotvornu zaštitu i podršku relevantnih institucija, a da se počinioci kazne.

Zahvaljujući podršci Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, nasilje u porodici u Srbiji postepeno, umesto „privatne stvari“, postaje tema od značaja za javnost i dobija sve veću pažnju.

- Oglasi -

Takođe, u sklopu zajedničkog programa Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama, do sada je 360 policijskih službenika završilo obuku o postupanju prilikom izlaska na lice mesta po prijavi nasilja.

Više od 200 zdravstvenih radnika iz cele Srbije obučeno je za pružanje adekvatne podrške žrtvama.

Kada je reč o prevenciji, preko 2500 dečaka i devojčica se uključilo u različite aktivnosti usmerene ka pospešivanju rodne ravnopravnosti, prevazilaženju štetnih rodnih stereotipa i suzbijanju rodno zasnovanog nasilja.

Mreža „Novinarke protiv nasilja prema ženama“ predstavlja važan stub podrške celokupnom radu u ovoj oblasti. Članice ove neformalne grupe su 31 urednica i novinarka posvećene unapređivanju medijskog izveštavanja o nasilju nad ženama.

Istovremeno, posebna pažnja se posvećuje marginalizovanim grupama žena, među kojima su Romkinje, žene sa invaliditetom i žene iz ruralnih područja, koje nesrazmerno manje prijavljuju nasilje nego druge žene.

U 2018. godini, aktivistkinje iz ženskih organizacija civilnog društva, koje su i same pripadnice osetljivih grupa, obučile su 200 stručnih radnika o specifičnim faktorima ugroženosti tih grupa i o načinima da im se olakša pristup uslugama podrške.

I pored činjenice da decu svedoke nasilja u porodici takođe treba smatrati žrtvama, institucije često ne preduzimaju odgovarajuće mere zaštite, konstatuje se u saopštenju i navodi da su, ucilju spašavanja zaštite kako žena, tako i dece, međusektorski timovi iz 12 opština su obučeni i opremljeni da bolje reaguju na rodne i međugeneracijske modele nasilja u porodici.

Tim UN u Srbiji (UNCT), kojim rukovodi stalna koordinatorka UN, sastoji se od 19 agencija, fondova i programa UN.

Tiče me se?⬇️
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
Narandžasta boja da te podseti,
malena moja, da svakog dana moraš biti svoja.
Da niko ne sme na tebe,
da nikada ne dozvoliš da te uvrede.
Da prepoznaš šta prava ljubav znači.
Da baš ništa ne predstavlja
ako je od tebe jači.
Da ne ćutiš.
Da ne slutiš.
Da ne moliš.
Da ne dozvoliš da trpljenjem voliš.
Glasno i jasno sve da kažeš,
zbog pogrešnog ne smeš sebe
i druge da lažeš.
Ustani i glasno reci NE.
Tvoj život je tvoje sve!

autor pesmice ✨Rima Da Štima✨

Foto pexels
Autor/Izvor b92

- Advertisement -

Komentara
Loading...