Mucanje: Obično nastaje posle 3. godine, pri polasku u školu ili ređe u pubertetu (VIDEO)

0

Mucanje je jedan od najvećih problema u fonijatrijskoj rehabilitaciji. Obično nastaje posle 3. godine, pri polasku u školu ili ređe u pubertetu. Mnogo se češće javlja kod muške dece.

Poremećaj govora koji odlikuje zapinjanje u izgovoru, ponavljanje glasova, isprekidan i govor koji ne teče, objašanjava se kao mucanje. Zbog čega dolazi do mucanja, koliko ono može da se koriguje i sa kojim problemima se susreću osobe koji imaju takav poremećaj govora, na svetski dan širenja svesti o mucanju, razgovarali smo sa defektologom – logopedom Draganom Milić, iz škole za Osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“.

Uzrok nastanka

Etiologija je nepoznata. Postoji skoro stotinu raznih teorija o postanku mucanja. Najverovatnij uzroci su nasledna dispozicija, rano oštećenje mozga, posebni psihološki uslovi u toku razvoja govora i uticaj sredine u kojoj dete raste.

- Oglasi -

Klinička slika

Mucanje predstavlja poremećaj normalnog toka govora. Pri fonaciji se javljaju klonični, ređe tonični grčevi govorne nus – pokret – muskulature. Ponekada postoje i tzv. nuspokreti ( grimase na licu, pokreti nogu i ruku i sl). Kod osoba koje mucaju uvek postoji strah od govora (logofobija). Za vreme pevanja se mucanje ne javlja.

Lečenje

Lečenje se sastoji u fonijatrijskoj rehabilitaciji, psihoterapiji i medikamentnoj terapiji (sedativi, trankvilizanti i dr). Saradnja roditelja, a ponekad i okoline deteta je od neprocenjive pomoći u rehabilitaciji poremećaja govora. Samo pomoću kompleksnog lečenja može se očekivati dobar rezultat i pravovremena socijalna adaptacija osoba sa poremećajem govora.
Foto Pexels
Autor/Izvor Stetoskop

- Advertisement -

Komentara
Loading...