NAJNOVIJE VESTI : Rok za povraćaj PDV-a na bebi opremu i hranu 1. jul

0

Drugi ovogodišnji rok za podnošenje zahteva za refundaciju PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe počinje 1. jula i trajaće do 15. jula 2016. godine. 

Baby and coin.

Pravo na refundaciju PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe može se ostvariti do ukupnog iznosa od 73.847,52 dinara za bebu starosti do dve godine. Naime, kupac hrane i opreme za bebe u prvoj godini starosti bebe može da ostvari refundaciju PDV-a u iznosu do najviše 42.198,58 dinara, a od navršene prve do navršene druge godine starosti bebe, u iznosu do 31.648,94 dinara.

- Oglasi -

Zahtevi za refundaciju PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe moći će da se podnose nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave prema mestu prebivališta podnosioca zahteva. Pravo na refundaciju PDV-a ostvaruje se na osnovu pismenog zahteva na obrascu RFNB. Uz zahtev se dostavljaju fiskalni isečci, kao i fotokopije i spisak brojeva tih fiskalnih isečaka.

Da bi se ostvarilo pravo na refundaciju, uslov je da je ukupan neto prihod roditelja, odnosno staratelja bebe, u godini koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev za refundaciju PDV-a, ostvaren u iznosu manjem od 1.012.766,03 dinara. Drugi uslov je da je ukupna imovina roditelja, odnosno staratelja bebe na koju se plaća porez na imovinu manja od 24.686.171,87 dinara.

Nadležne organizacione jedinice Poreske uprave po sprovedenom postupku kontrole ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na refundaciju PDV-a, koji moraju biti ispunjeni na dan podnošenja zahteva, donose rešenja o refundaciji PDV-a kupcima hrane i opreme za bebe u propisanim rokovima. Poreska uprava je na osnovu podnetih zahteva u februarskom roku 2016. godine donela 38.971 rešenje za refundaciju PDV-a u ukupnom iznosu od 241.250.311 dinara.

izvor:http://013info.rs

- Advertisement -

Komentara
Loading...