Porodilje imaju pravo na kredit i dozvoljeni minus

0

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja demantovalo je informacije koje su se pojavile u medijima da porodilje ne mogu da dobiju potvrde koje su im neophodne za produžavanje dozvoljenog minusa, odnosno dobijanje kredita u banci i saopštilo da se te potvrde izdaju regularno u skladu sa zakonom.

Oni podsećaju da je Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom propisano da Ministarstvo rada iz sredstava obezbeđenih u budžetu Republike Srbije vrši isplatu mesečnih iznosa naknade zarade na tekuće račune korisnika, odnosno porodilja.

„Poslodavac, odnosno ministarstvo nadležno za socijalna pitanja, nema obavezu dostavljanja obračunskog listića korisniku naknade zarade, odnosno porodiljama. Međutim, nadležni organ je dužan da na zahtev korisnika prava – porodilja – dostavi obračunski listić i druge potvrde o isplaćenim naknadama zarade. Nadležni organ ima obavezu dostavljanja obračunskog listića o godišnjim ostvarenim prihodima korisniku prava, odnosno porodiljama. One mogu dobiti potvrdu o isplaćenim naknadama zarade u službi dečije zaštite gde im je prebivalište. Ukoliko su iz Beograda, potrebno je da se jave Sekretarijatu za socijalnu zaštitu koji se nalazi u Ulici 27. marta 43–45. Službe dečije zaštite svakog dana na zahtev korisnika izdaju potvrde o isplaćenim naknadama zarade u svrhu ostvarivanja ’trudničkog bolovanja’, vaučera za odmor, dozvoljenog minusa ili kredita. Postupak za izdavanje ove potvrde je krajnje jednostavan jer je u sistemu za isplatu prava Ministarstva rada predviđen obrazac potvrde o isplaćenoj naknadi zarade i samo je potrebno uneti ime korisnika i period da bi se dobili traženi podaci”, ističu u Ministarstvu rada.

- Oglasi -

Podsećanja radi, kada je donesen novi Zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom, država je na sebe preuzela isplatu naknada na porodiljskom odsustvu, a mnoge porodilje su odahnule jer su brojne firme mesecima kasnile s isplatom. Sada su te isplate redovne, ali firme više nisu u mogućnosti da im izdaju potvrdu o redovnim primanjima u poslednja tri meseca, s obzirom na to da im država isplaćuje plate dok su na porodiljskom odsustvu. Zbog toga za potvrde neophodne za uzimanje kredita, vaučera za odmor ili produženje dozvoljenog minusa u banci, porodilje treba da se obrate sekretarijatu za dečju i socijalnu zaštitu u njihovom gradu.

Direktorka „Centra za mame” Jovana Ružičić kaže da se veliki broj udruženja roditelja zalagao za ove izmene zakona kojima je na državu, odnosno Ministarstvo za rad, prebačena obaveza da isplaćuju plate ženama na porodiljskom odsustvu jer je gotovo polovina poslodavaca kasnila s isplatama.

„Te izmene zakona su dobra stvar jer su porodiljama smanjile neizvesnost kada će dobiti platu. Međutim, stiče se utisak da se banke nisu snašle u novonastaloj situaciji jer u svom šifrarniku nemaju šifru koja se odnosi na porodiljsku platu koju isplaćuje država, a ne poslodavac. Banke moraju da nađu način kako da usklade prava svojih klijentkinja s novim zakonom o finansijskoj podršci porodicama sa decom”, smatra naša sagovornica.

U saopštenju za javnost, Narodna banka Srbije navodi da propisi kojima je uređeno upravljanje kreditnim rizikom banke, kao ni drugi podzakonski akti NBS, ni u kom slučaju ne predstavljaju prepreku za uvažavanje primanja koja se ostvaruju po osnovu porodiljskog odsustva u kontekstu ocene kreditne sposobnosti. Oni ističu da banke mogu koristiti podatke o primanjima iz svoje evidencije i evidencije druge banke, kako po osnovu zarade, tako i po osnovu naknade zarade, bez obzira na to ko je isplatilac.

Autor/Izvor politika

- Advertisement -

Komentara
Loading...