Povraćaj novca za vrtiće

0

Obaveštenje oštećenim roditeljima:

vrtic

Zakonom o predškolskom obrazovanju koji je usvojen u martu 2010.godine,utvrđeno je da je
učešće roditelja u finansiranju usluga vrtića samo 20% od ekonomske cene po detetu, dok
ostatak od 80% do pune ekonomske cene finansira lokalna samouprava.

Tokom četiri godine, tačnije od 3.aprila 2010.godine do 31.decembra 2014.godine, roditelji su
Beogradu plaćali gotovo duplu cenu za boravak dece u vrtićima.

- Oglasi -

IMATE PRAVO DA TRAŽITE RAZLIKU IZMEĐU CENE KOJU STE PLATILI I CENE
KOJA JE UTVRĐENA ZAKONOM!

Udruženju „Vaše pravo“, je primarni cilj zaštita zajemčenih prava građana, sa tim u vezi udruženje „Vaše pravo“ je obezbedilo da advokati(saradnici udruženja), besplatno zastupaju oštećene roditelje koji su zainetresovani da u sudskom postupku potražuju iznose za koje su oštećeni.

Od decembra meseca 2015.god. veliki broj roditelja se obratio udruženju radi pružanja pravne pomoći i zastupanja pred sudom. Ukoliko ste jedan od oštećenih roditelja, možete ostvariti saradnju sa udruženjem u postupku povraćaja novčanih iznosa koje ste „pretplatili“.

Kontaktirajte ih na: 065/536 36 11 ili putem emaila: vasepravors@gmail.com

izvor:

- Advertisement -

Komentara
Loading...