Pravila komunIkacije sa decom (VIDEO)

0

Pravila komunIkacije sa decom! Komunikacija sa decom je veoma važna, kako bi se uspostavio zdrav odnos i podstakao njihov razvoj i rast.

 

Evo nekoliko važnih pravila kojih se treba pridržavati kada razgovarate sa decom:

Aktivno slušajte

Pokažite svom detetu da ste zainteresovani za ono što govori tako što ćete aktivno slušati i odgovarati na ono što govori.

Postavljajte pitanja

Postavljajte otvorena pitanja koja će podstaći dete da priča i izrazi svoje misli i ideje.

Budite pažljivi

Pokušajte da budete pažljivi prema detetu, i da se fokusirate na razgovor.

Ako razgovarate sa svojim detetom dok radite druge stvari, možda nećete moći da razumete šta ono govori.

Koristite jednostavne reči

Koristite jednostavan jezik i izbegavajte preterano komplikovane izraze.

Ovo će pomoći detetu da vas bolje razume.

Pohvalite

Pohvalite dete kada razgovarate sa njim.

Ako dete oseti da ga podržavate i da ga razumete, biće spremnije da otvorenije razgovara sa vama.

Izbegavajte kritiku

Izbegavajte da kritikujete dete i pokušajte da usredsredite razgovor na rešenja i pozitivne aspekte situacije.

Budite strpljivi

Budite strpljivi sa detetom i dajte mu vremena da izrazi svoje mišljenje i osećanja.

Pokažite empatiju

Pokažite svom detetu da ga razumete i da mu je stalo do njega, čak i kada ne razumete njegove postupke ili reakcije.

Poštujući ova pravila, komunikacija sa detetom će biti uspešna i pomoći će mu da se oseća podržano i važno.

 

Verbalna komunikacija – razgovor

Verbalna komunikacija, odnosno razgovor nesumnjivo je najčešći oblik komunikacije, koji podrazumeva jasnu artikulaciju i (eventualnu) razmenu misli, ideja, stavovova ili osećanja.

Dobro vođena verbalna komunikacija je, međutim, specifična veština. Za nju su potrebni iskustvo, vreme, kontiniurano usavršavanje.

Jedan od važnih preduslova dobrog vođenja razgovora su volja i spremnost da se sagovornik sasluša, što se takođe uči.

Prateća neverbalna komunikacija je vrlo značajna, jer ukazuje da postoji (ili ne postoji) zaintersovanost, razumevanje i spremnost da se eventualne potrebe sagovornika zadovolje i problemi reše.

Uspešna verbalna komunikacija podrazumeva visok nivo međusobnog poverenja i uvažavanja, pa i razvoj empatskog odnosa.

Foto FreePik
Komentara
Loading...