Rast deteta! O hormonu rasta – Dr Vesna Cvetković, pedijatar endokrinolog (VIDEO)

0

Rast deteta je složen proces za koji je neophodno skladno funkcionisanje genetskih i faktora iz spoljašnje sredine – ishrana i povoljno emotivno okruženje.

Rast je karakteristika detinjstva i adolescencije, odvija se po određenim zakonitostima – ukoliko se utvrdi da nema poremećaja rasta možemo da govorimo o dobrom zdravstvenom stanju, adekvatnoj ishrani i povoljnom psihosocijalnom okruženju.

Nasuprot tome, svako usporenje rasta zahteva detaljno praćenje i ispitivanje.

Poremećaji rasta nastaju u različitim genetski uslovljenim bolestima, poremećajima ishrane, stečenim hroničnim oboljenjima, endokrinološkim poremećajima ili nepovoljnim psihoemotivnim okolnostima.

 

Koliko moje dete treba da poraste za jednu godinu?

Prosečna godišnja stopa rasta za decu može da varira u zavisnosti od uzrasta i pola.

U prvih nekoliko meseci života, prosečna beba može da poraste za oko 25 centimetara.

U pubertetu, kada je telo u brzom razvoju, stopa rasta može da bude između 8 i 13 centimetara godišnje.

Ukupno, u prvih godinu dana, prosečna beba može da poraste za oko 25-30 centimetara, a u periodu od 1 do 2 godine, prosečna stopa rasta može da bude oko 15-20 centimetara.

U periodu od 3 do puberteta, stopa rasta može da varira, ali prosečno može da bude oko 10 centimetara godišnje.

Ukupno, za precizniju procenu potrebno je da se konzultuje sa pedijatrom koji će moći da procieni rast deteta uzimajući u obzir njegove individualne karakteristike.

- Oglasi -

Šta je hormon rasta?

Hormon rasta (eng. Growth Hormone, GH) je hormonska supstanca koja se proizvodi u hipofizi i igra ključnu ulogu u rastu i razvoju čoveka.

On stimulira rast koštanog tkiva i mišićne mase, kao i proizvodnju insulina sličnog faktora rasta (IGF-1), koji takođe utiče na rast i razvoj. GH takođe igra ulogu u metabolizmu i homeostazi tela.

FreePik

Bitna rast deteta znači promenu dužine ili visine tela tokom određenog vremenskog perioda.

Bitna rast može da varira u zavisnosti od dobi, pola, genetike i životnog stila deteta. Prosečna bitna rast za dečake i devojčice može da se razlikuje i može da varira u različitim delovima sveta.

Najbolje je da se konzultuje sa pedijatrom za procenu bitne rasti za konkretno dete.

 

Praćenje rasta

Prosečna telesna masa muškog novorođenog deteta iznosi oko 3626 grama, dužina 51.4 cm.

Ženska deca rođena u terminu su nešto lakša i kraća (3470 grama i 50.7 cm). Praćenje pravilnosti rasta i razvoja obavlja se na redovnim sistematskim pregledima – u ranom detinjstvu češće, a posle druge godine života najmanje jednom godišnje.

Osim merenja težine i dužine (visine) potrebno je da se izmeri obim glave i grudnog koša, razvijenost potkožnog masnog tkiva, mlečna i stalna denticija.

Kompletan pedijatrijski pregled se podrazumeva, uz savetovanje u vezi sa ishranom i navikama deteta.

Foto FreePik

- Advertisement -

Komentara
Loading...