SAZNAJMO : Vrste blizanaca

0
Većina ljudi zna šta su jednojajčani blizanci, a šta su dvojajčani blizanci. Ali, retko se mogu pronaći detaljniji podaci o razlikama između ova dva tipa. Osim toga, manje je poznato da postoje još neki tipovi blizanaca.
vrste blizanaca
Monozigotni (jednojajčani) blizanci se razvijaju iz jedne jajne ćelije, koja je oplođena jednim spermatozoidom. U određenom stadijumu razvoja, tačnije u prve dve nedelje posle začeća, embrion se deli (razdvaja) na dva dela. Kao rezultat, razvijaju se dve genski identične bebe.
Dizigotni (dvojajčani) blizanci nastaju kada tokom jedne ovulacije dve jajne ćelije bivaju oplođene sa dva različita spermatozoida. Dve oplođene jajne ćelije se onda nezavisno razvijaju u materici. Dizigotni blizanci dele isti tip genske vezanosti kao i sva braća i sestre iz jedne porodice, otuda naziv fraternalni.
Polu-identični blizanci se razvijaju kada se jedna neoplođena jajna ćelija deli pre oplodnje i tada je oplode dva odvojena spermatozoida.
Monozigotni blizanci

· Monozigotni ili identični blizanci čine samo jednu trećinu svih blizanaca.

· Nasuprot popularnom verovanju, monozigotni blizanci se ne „nasleđuju u porodici“. Nije dokazan uticaj nasleđa na pojavu monozigotnih blizanaca u porodici.

POGLEDAJTE NEŠTO PRELEPO –Zadivljujuće… blizanci u materici koji se izmedju sebe bore, šutiraju za malo više prostora

 · Monozigotni blizanci mogu imati jednu zajedničku posteljicu, dve odvojene posteljice ili dve posteljice spojene u jednu.
 · Oni dele 100% genskog materijala.
 · Uvek su istog pola.
 · Iste krvne grupe.
 · Nisu posledica tretmana oplodnje ili starosti majke.
 · Postoje sijamski-blizanci i blizanci „slika u ogledalu“

- Oglasi -

POGLEDAJTE NEŠTO PRELEPO –Razigrani blizanci u stomaku (VIDEO)

„Slika u ogledalu“ identični blizanci
Samo oko 25% identičnih blizanaca i 1% ljudi u celom svetu su blizanci „slike u ogledalu“.

Ovakvi blizanci nastaju kada se jedna jajna ćelija deli nešto kasnije nego kod tipičnih jednojajčanih blizanaca. Iako je jaje i dalje veoma malo kada se deli, ono već ima levu i desnu stranu.

„Slika u ogledalu“ blizanci čak i kao bebe mogu da prikazuju suprotno ponašanje i razvoj.

Često se dešava da svoje prve zube dobijaju sa suprotnih strana, a njihovi otisci prstiju su kao slika u ogledalu.

U retkim slučajevima dešava se i da jedan blizanac ima unutrašnje organe na uobičajenim stranama, a drugi blizanac ih ima na suprotnoj strani.
Dizigotni blizanci

Nasleđuju se s majčine strane. Tendencija ka hiper-ovulaciji, ili oslobađanju više od jedne jajne ćelije u

ciklusu, je nasledna osobina koja može da se prenosi sa majke na ćerku.

Dizigotni blizanci mogu imati dve odvojene posteljice ili dve posteljice koje se spajaju u jednu.

Dele oko 50% svojih gena, odnosno isto kao sva braća i sestre.
Mogu biti istog ili različitog pola.
Mogu, ali ne moraju imati istu krvnu grupu.
Mogu biti posledica tretmana oplodnje ili starosti majke (starije majke).

Polu-identični blizanci
Nije poznato koliki procenat blizanaca čine polu-identični blizanci.

Mogu imati dve odvojene posteljice ili dve posteljice spojene u jednu.

Dele oko 75% zajedničkih gena, više nego dvojajčani, ali manje od jednojajčanih.

Mogu biti istog ili suprotnog pola.

Mogu ali i ne moraju imati istu krvnu grupu.

- Advertisement -

Komentara
Loading...