SVE ŠTO TREBA DA ZNATE ! Dojenje I Lekovi

0

Većina lekova prolazi kroz majčino mleko u veoma malim količinama. Malo njih utiče na odojče. U većini slučajeva, prekid dojenja verovatno bi bio štetniji nego uticaj leka. Nekoliko lekova može da prouzrokuje sporedne efekte, ali obično je moguće dati alternativni lek, koji je manje štetan.

Najbolje bi bilo da dojilja ne uzima nikakve lekove! Ali to baš i nije moguće ako se razboli !

 

1. Lekovi kontraindikovani u laktaciji:
antikancerozni lekovi (antimetabolici);
radioaktivne supstance (dojenje treba privremeno prekinuti).

2. Lekovi pri čijem uzimanju treba nastaviti s dojenjem:
psihijatrijski lekovi i antikonvulzivi (izbegavati ponovljene doze barbiturata i diazepama).
Sporedni efekti su mogući: pratiti da li odojče normalno spava, da li se nerado hrani, da li ima znake žutice.

3. Lekovi kod kojih postoji mali rizik od pojave sporednih efekata:
sulfonamidi (naročito ako je odojče imalo, ili ima žuticu);
hloramfenikol, tetraciklin.
Umesto navedenih, ako je moguće, treba koristiti alternativni lek.

4. Mogu da dovedu do smanjenja mleka:
estrogeni (uključujući kontraceptivna sredstva koja sadrže estrogen);
tiazidni diuretici.
Koristiti alternativni lek.

5. Bezbedni u uobičajenim dozama:
analgetici (kratke kure paracetamola, acetilsalicilne kiseline, ibuprofen, povremene doze morfijuma i petidina);
antibiotici (penicilin, ampicilin, kloksacilin i srodni lekovi, eritromicin); antihistaminici, kortikosteroidi, insulin, antituberkulotici, antileprotici, antacidi, digoksin, bronhodilatatori (salbutamol), antihelmintici, hlorokin; dodaci u ishrani: gvožđe, jod, i vitamini.

Dojenje je najlepa bliskosti između mame i bebe .Majka kad doji daje svojoj bebi svu ljubav ovog svete i samim tim i dobro zdravlje .Njeno mleko je najbolja hrana  za bebu, i ne može  ništa da joj škodi – ako je i majka zdrava

 

PREPORUKE ZA PRIMENU LEKOVA U PERIODU DOJENJA
1.Kada je potrebno, izbegavati podoj 4–6 sati posle primene leka kako bi se izbegle visoke

koncentracije leka.
2. Neophodno je proceniti individualni rizik.
3. Odabrati lek sa dokumentovanim podacima o profilu bezbednosti.
4. Primeniti najniže efikasne doze u najkraćem periodu (ako je moguće).
5. Izbeći, ako je moguće, kombinovanu terapiju i kombinaciju lekova sa biljnim lekovitim
proizvodima.
6. Savetovati dojilje o pravilnoj primeni leka.
7. Savetovati dojilje o pravilnom praćenju dojenog deteta tokom primene leka i prepoznavanju
mogućih neželjenih efekata.
8. Ohrabrivati i savetovati dojilju kako da održi laktaciju ukoliko je potrebna kratkotrajna
primena leka koji ispoljava ozbiljne neželjene efekte na dojeno dete.
9. Voditi računa o higijeni dojki i smanjiti kontakt deteta sa mestom primene leka koji deluje

 

Foto pixabay
Komentara
Loading...