Svetski dan deteta: Problemi koji što pre moraju da se reše

Na Svetski dan deteta, deca širom sveta i u Srbiji će preuzeti važne uloge u medijima, politici, biznisu, sportu, i zabavi, da bi ukazali na najveće probleme sa kojima se suočavaju.

Na današnji dan se obeležava godišnjica Konvencije o pravima deteta. Sva deca imaju prava iz ove Konvencije, bez obzira na to ko su, gde žive, šta im roditelji rade, da li su siromašni ili bogati, kojim jezikom govore, kojoj religiji ili kulturi pripadaju, da li imaju neku smetnju ili invaliditet.

- Oglasi -

Ipak, uprkos odredbama Konvencije i napretku koji je postignut, statistika pokazuje da se deca u Srbiji i dalje suočavaju sa velikim izazovima:

  • 8.4% dece živi u apsolutnom siromaštvu, a čak 30.2% dece živi na liniji siromaštva,
  • skoro 20% dece nije primilo sve vakcine,
  • blizu 30% dece mlađe od 5 godina nema adekvatnu ishranu,
  • 50% dece uzrasta od 3-5 godina ne ide u vrtić, a samo 9%, najsiromašnije dece i 6% dece iz romskih naselja pohađa vrtiće,
  • skoro 80% dece koja žive u ustanovama su deca sa smetnjama u razvoju,
  • više od 40% dece je izloženo nasilnim metodama, disciplinovanja kod kuće koje negativno utiču na njihov razvoj.

Obeležavanje Svetskog dana deteta će omogućiti da se čuje glas dece i da ona ukažu na najveće izazove sa kojima se suočavaju. Deca će u Skupštini Republike Srbije predstaviti rezultate istraživanja, u kojem su deca, posebno ranjiva deca, iskazala svoje mišljenje o tome kako vide problem nasilja i dala predloge kako ono može da se spreči. Istraživanje je sprovela organizacija Prijatelji dece Srbije, a kao deo procesa razvoja nacionalnog strateškog okvira za prevenciju i zaštitu dece od nasilja. Ovu nacionalnu strategiju razvija Radna grupa koju je uspostavilo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Deca će ove rezultate predstaviti narodnim poslanicima, predstavnicima Vlade Republike Srbije, Savetu za prava deteta, kancelariji Zaštitnika građana, kancelariji Poverenice za ravnopravnost, Mreži organizacija za decu Srbije i drugim telima i institucijama koji su zaduženi da svako dete u Srbiji bude sigurno, bezbedno i zaštićeno od nasilja.

*Pošaljite SMS poruku 100 ili 200 na broj 9656 i kroz redovne mesečne donacije pokažite svoje opredeljenje za stvaranje boljeg sveta za decu u Srbiji.

 

 

Mnogi su čitali i ove tekstove:

 

Komentara
Loading...