Ultrazvuk u trudnoći

0

Ultrazvuk u trudnoći! Primenjuje se da bi se moglo doći do direktnih informacija o stanju fetusa tj.ploda bez ikakvog rizika po majku i plod.

Može se raditi preko stomaka ( transabdominalno ) ili kroz vaginu ( transvaginalnom sondom).

UZ vaginalni se radi uglavnom u ranoj trudnoći i ponekad tokom prvog trimestra kada je beba mala i potrebno je približiti joj se da bi se videla bolje, te kada je potrebno videti grlić materice, a preko stomaka kada je beba veća.

- Oglasi -

UZ pregled se radi iz više razloga koji su različiti za različite periode trudnoće.

Ultra zvuk u trudnoći nam omogućava:

  • ranu dijagnozu trudnoće (jednoplodne ili višeplodne)
  • ispitivanje morfologije ploda
  • biometriju ploda (dinamika rasta i razvoja ploda)
  • uvid u poremećaj srčanog ritma ploda
  • uvid u lokalizaciju,građu i veličinu posteljice i pupčanika
  • procenu kompetencije unutarnjeg materičnog ušća
  • biofizički profil – fetalni tonus,pokreti ploda,disanja,srčane akcije,količine plodove vode
  • testovi koji se rade iz krvi majke a koji nam ukazuju na rizik od eventualnih hromosomopatija i anomalija ploda : double i triple test
  • invazivnu prenatalnu dijagnostiku (amniocentezu i kordocentezu)

Ultrazvuk u prvom trimestru

Prvi UZ pregled temelji se na dijagnostikovanju trudnoće u materici, da li je plod živ i kolika je tačna starost trudnoće kao i pregled osnovnih anatomskih detalja ploda i posteljice.

Potom sledi UZ biometrija ploda tj. metoda merenja određenih anatomskih struktura, upoređivanje sa standardnim vrednostima za određenu dob trudnoće i procene odgovara li plod svojom veličinom trajanju trudnoće.

Na prvom pregledu meri se CRL -udaljenost teme-trtica, što je osnovna mera za procenu starosti ploda.

Kod žena sa neredovnim menstruacijama, nepravilnim ovulacijama, starost trudnoće može biti i nekoliko nedelja manja u odnosu na vreme izostanka menstruacije.

Tačnost UZ merenja u oceni starosti trudnoće upravo je najvalidnija tokom prvog trimestra.

Posebnu pažnju treba posvetiti na merenje tzv. vratne brazde (od 10 -14 nedelje) radi double testa-skrining metode u otkrivanju nekih hromosomskih bolesti kao npr. Down sindrom-mongoloizam kao najčešće.

Ultrazvuk u drugom trimestru

Daje detaljnu analizu anatomske građe fetusa kao i mogućnosti postojanja urođenih anomalija.

UZ biometrija ploda : BPD,HC (obim glavice),AC (obim trbuh ) i FL dužina butne kost ) na temelju čega se procenjuje starost trudnoće i normalan rast ploda.

Na kraju treba pogledati pol fetusa, pupčanik, krvne žile u pupčaniku, posteljicu i oceniti količinu plodove vode.

Ako ima odstupanja ili sumnje na neku hromosomsku bolest onda je uz triple test potrebno uraditi invazivnu prenatalnu dijagnostiku:
amniocentezu (analizu plodove vode) ili kordocentezu (analizu krvi iz pupčanika).

Hromosomopatije su poremećaji hromosoma nasledne osnove deteta a najčešći je trisomija 21 ( Down sindrom ).

Ultrazvuk u trećem trimestru

Prati se normalan rast ploda,procenjuje se starost /zrelost / posteljice, građa i debljina.

Normalno zadnje 4 nedelje funkcija posteljice slabi.

Ponekad se može ta pojava desiti i ranije pa posledično nastaje zastoj u razvoju ploda najčešće između 30 i 34 nedelje trudnoće kada dolazi do visokorizičnog stanja koje zahteva hospitalizaciju a može dovesti do oštećenja ili smrti ploda.

Screening testovi u trudnoći

-DOUBLE TEST/ 10-14 nedelja trunoće/
-TRIPLE TEST / 14-18 nedelja trudnoće/

Uzimaju se iz krvi majke uz UZ pregled / toga dana/ i predstavljaju deo ispitivanja u proceni rizika na genetske anomalije.

Foto Pexels
Autor/Izvor Antamedica

- Advertisement -

Komentara
Loading...