Naknada tokom porodiljskog

Pravo na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta ostvaruju majke koje su zaposlene kod poslodavca ili majke koje obavljaju samostalnu delatnost.

941813_151648321680147_2078815094_n

Potrebna dokuneta za ostvarivanje prava na naknadu su :

- Oglasi -

 • zahtev za ostvarivanje prava majke zaposlene kod poslodavca
 • izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad – doznaka, original, dobija se kod lekara
 • fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih za svu decu
 • fotokopija overene zdravstvene knjižice majke, odnosno korisnika prava
 • fotokopija obrasca M2 , dobija se od poslodavca
 • rešenje poslodavca o pravu na porodiljsko odsustvao, pravu na odsustvo sa rada radi nege deteta, odnosno o pravu sa odsustva sa rada radi posebne nege deteta
 • potvrda poslodavca o dužini radnog staža korisnika, neprekidno i neposredno pre ostvarivanja prava.
 • Potvrda poslodavca o visini prosečne osnovne zarade zaposlenom isplaćene za dvanaest meseci koji prethode mesecu otpočinjanja odsustva, uvećane po osnovu vremena provedenog na radu za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu u skladu sa zakonom
 • Obračun zarade, odnosno naknade zarade koji je poslodavac dužan da postavi zaposlenome u skladu sa zakonom, za poslednjih dvanaest meseci koja prethode mesecu u kome otpočinje porodiljsko odsustvo

Majke koje obavljaju samostalnu delatnost dostavljaju:

 • izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad – doznaka, original, dobija se kod lekara
 • overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih za svu decu ili originali
 • fotokopija overene zdravstvene knjižice majke, odnosno korisnika prava
 • uverenje Fonda PIO samostalnih delatnosti da su obveznici tog fonda
 • uverenje poresk uprave o osnovici na koju se plaćaju doprinosi za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje za poslednjih dvanaest meseci koja su prethodila mesecu u kome je započeto korišćenje porodoljskog odsustva, a osnivači privrednih društava dostavljaju dokaz o isplaćenoj zaradi (OD, OPJ, platni spisak)
 • fotokopija radne knjižice majke, odnosno korisnika
 • Fotokopija tekućeg računa samo za advokate i lica koja su trenutno obustavila delatnost
 • rešenje o privremenom zatvaranju radnje ili privremenom poveravanju obavljanja delatnosti drugom licu
 • lična izjava da u vreme trajanja odsustva neće obavljati istu ili drugu delatnost
 • fotokopija lične karte
 • fotokopija kartice žiro računa ili tekućeg računa.
 • rešenje nadležnog organa o upisu radnje odnosno privrednog društva u registar (fotokopija)7p7Vn