Socijalna pomoć

Hranitelj je lice koje obezbeđuje i organizuje prihvat i kompletnu brigu o detetu bez roditeljskog staranja u okviru svoje prirodne porodice.

62676_151644688347177_109485094_n

Potrebna dokumentacija za podnošenje zahteva i obradu hraniteljske porodice:

- Oglasi -

 • pisani zahtev
 • fotokopija lične karte
 • lekarsko uverenje
 • uverenje da lice nije pod istragom
 • uverenje da lice nije lišeno roditeljskog prava
 • uverenje da lice nije lišeno poslovne sposobnosti
 • potvrda o visini prihoda
 • dokaz o imovini (ugovor o stanu i izvod iz zemljišnih knjiga).

Potencijalni hranitelj zahtev podnosi nadležnom Centru za socijalni rad. Centar za socijalni rad svoju delatnost bazira na zaštiti prava i interesa dece bez obzira na vrstu njihove ugroženosti. Zbog toga stručni timovi u opštinskim odeljenjima pružaju usluge zaštite za decu bez roditeljskog staranja, mladima sa devijantnim ponašanjem, invalidnoj i deci čiji je normalan razvoj ugrožen socio-materijalnim položajem kao i poremećenim porodičnim odnosima (bračnim i vanbračnim).

Kada je reč o deci bez roditeljskog staranja, Ministarstvo za socijalna pitanja preporučuje da njihov smeštaj u hraniteljske porodice bude primaran oblik zbrinjavanja.

Pravo na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta

Pravo na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta ostvaruje jedan od roditelja deteta mlađeg od 5 godina kome je zbog teškog stepena psihofizičke ometenosti neophodna posebna nega, u Sekretarijatu za socijalnu zaštitu.

Potrebna dokumenta za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta :

 • popunjen obrazac zahteva
 • fotokopija zdravstvene dokumentacije deteta;
 • fotokopija zdravstvene knjižice podnosioca zahteva.

Socijalna pomoć
Socijalnu pomoć, koja se isplaćuje redovno, mesečno može da ostvari pojedinac, odnosno porodica, bez prihoda ili sa prihodima ispod nivoa socijalne sigurnosti uz ispunjenje dodatnih uslova koji se odnose na posedovanje imovine i njeno korišćenje, mogućnost izdržavanja od strane srodnika ili korišćenja prava na rad.

Za ostvarivanje ovog prava, nadležnom Centru za socijalni rad (na opštini prebivališta podnosioca zahteva) potrebno je priložiti sledeću dokumentaciju:

 • fotokopija lične karte
 • prijava prebivališta za decu, sa matičnim brojem
 • izvod iz Matične knjige rođenih za decu
 • izvod iz Matične knjige venčanih za supružnike, a koji nije stariji od 6 meseci
 • potvrda o ličnom dohotku zaposlenih članova porodice ili lica koja su po Zakonu o braku i porodičnim odnosima dužni da izdržavaju materijalno neobezbeđene članove porodice, bez obzira da li žive u istom domaćinstvu
 • ček od penzije, potvrde o ostalim primanjima za sve članove porodice koji imaju primanja, kao i za davaoca izdržavanja koji žive van porodice;
 • uverenje od Fonda za zapošljavanje za nezaposlene, radno sposobne članove porodice
 • uverenje za decu koja se nalaze na redovnom školovanju ili profesionalnom osposobljavanju
 • uverenje o zaduženju za prihode na koje se plaća porez
 • uverenje o posedovanju ili neposedovanju nepokretne imovine na teritoriji opštine prebivališta i mesta rođenja
 • izvod iz matične knjige umrlih
 • presuda o razvodu braka
 • presuda o izdržavanju koja nije starija od jedne godine
 • izjava dva svedoka o zajedničkom domaćinstvu
 • fotokopija radne knjižice (ime i radni staž)
 • uverenje iz Geodetske uprave7p7Vn