VAŽNO !! Tortikolis (krivi vrat)

Šta je tortikolis?

Infant with Congenital Muscular Torticollis Source:  http://www.netterimages.com/image/2034.htm http://www.bostream.nu/torticollis/torteng.htm

Torticolis kod beba, krivi vrat ili krivošija, jeste deformacija mišića vrata s jedne strane. Manifestuje se nagnutošću glave i vrata na jednu stranu, dok je lice okrenuto na suprotnu stranu. Do ovog položaja dolazi usled skraćenja mišića „bočnog pregibača glave“. To je zapravo parni mišić i nalazi se sa obe strane vrata, a njihovim zajedničkim istovremenim delovanjem glava se savija unapred. Ako radi mišić samo na jednoj strani, dolazi do bočnog savijanja glave na tu istu stranu.

Uzroci
Do urođenog tortikolisa dovodi:
• položaj bebe u maminom stomaku – karlični stav ploda (prednjači karlica/zadak);
• porođaj u toku kojeg se prvo rađa karlica, pa tek onda glava ploda;
•  trauma u toku porođaja, bilo da se radi o prebrzom izlasku glavice, ili pak o zastoju kada je potrebno izvlačenje    glavice.
U svim navedenim situacijama može da dođe do pucanja vlakana u mišiću – bočnom pregibaču vrata.

Kada se otkriva
• odmah: na rođenju, kada je dijagnoza upisana u List za novorođenče i Otpusnu listu majke;
• kasnije: a) kroz nedelju-dve, kada roditelji tokom kupanja na mišiću napipaju bezbolnu oteklinu veličine graška/lešnika, što je posledica podliva izazvanog pucanjem mišićnih vlakana; b) kroz nekoliko nedelja, kada se uoči jasno naginjanje glavu na stranu na kojoj je mišić skraćen.

Osnovni znaci: a) asimetrija lica i čela, sa nedovoljnom razvijenošću na strani na kojoj su mišićna vlakna pukla, tj. na kojoj je mišić skraćen; b) glava nagnuta na stranu, sa potiljkom prema ramenu na strani skraćnog mišića, dok je lice okrenuto nagore i na suprotnu stranu.

Lečenje – fizikalna terapija
Na osnovu pregleda fizijatra započinje se sa terapijom, koja podrazumeva:
•  vežbe – sprovodi se pasivno istezanje tj. pozicioniranje glave, vežbe najpre radi fizioterapeut i on obučava roditelje, koji dalje nastavljaju da ih sprovode kod kuće, uz zakazane kontrolne preglede;
•  parafinski oblozi – preporučuje se da se pre započinjanja vežbi na skraćeni mišić stave zagrejani (do temperature tela, ne vreli) parafinski oblozi, kako bi se mišić pripremio za pasivno istezanje.
Primenom navedene terapije izbegava se hirurški zahvat, kome se pristupa u odmaklim stadijumima i izrazitim skraćenjima mišića, kako bi se sprečile trajne posledice (kriv vrat, slabovidost i sl.)

Kada započeti i kako sprovoditi vežbe
•  vežbe treba započeti čim se deformitet primeti, što ranije, uz uput pedijatra i pregled fizijatra, jer su tada neprijatnost i bolovi manji, efekti se mogu brže videti, a komplikacije se izbegavaju;
•  vežbe se sastoje u istezanju skraćenog mišića i naginjanju glave deteta na suprotnu stranu, tačnije potiljak se naginje na stranu na kojoj je skraćen mišić, a brada i lice na suprotnu-zdravu stranu;
•  vežbe se mogu raditi u prvim danima, kada beba leži na leđima, a kada počne samostalno da podiže glavicu, moguće je vežbe sprovoditi držeći je na boku;
•  nezavisno od vežbi, odnosno uz njih, u prvim danima, kada beba leži na stomaku treba joj postaviti glavu na stranu na koju ona pruža otpor, odnosno na kojoj je skraćen mišić (pri tome igračke stavljati tako da ih gleda); kada beba počne samostalno da podiže glavu, preporučuje se da joj se, kada je na stomaku, prinose omiljene igračke sa strane na kojoj je mišić skraćen, kako bi ga „pogledom preko ramena“ istezala.

Dokle sprovoditi vežbe
•  vežbe se sprovode uz redovnu kontrolu fizijatra i prema dobijenim savetima;
•  treba ih sprovoditi svakodnevno, može i više puta u toku dana, uporno i s ljubavlju, i pored toga što će se beba opirati i plakati; posebno ih treba intenzivirati u periodima brzog rasta u visinu;
•  obično se sprovode dok dete ne počne aktivno da koristi mišiće vrata (2-3 godina).

Pomoćni postupci: pošto se i obrazi nesimetrični razvijaju, roditelji obično primećuju da je na zdravoj strani obraščić malo veći; preporučuje se blago štipkanje manjeg obraza – jer se tako podstiče razvoj mišića; kada beba spava na boku, svaki put menjati stranu na kojoj spava, a na strani na kojoj je skraćen mišić podmetati urolan mekan frotir (do visine koja drži glavu u horizontalnoj ravnii, jer on ne dozvoljava skraćivanje mišića u toku ležanja, već ga samo blago isteže).

Autor teksta: dr Ljiljana Sokal Jovanović, služba „Halobeba“

izvor:aksa.rs

Komentara
Loading...