ZA BUDUĆE MAME I TATE: Najlepša kratka muška i ženska imena i njihovo poreklo

Buduće mame i tate bi, pre nego što odaberu ime za svoje dete, trebalo da prouče i njegovo poreklo..

imena

Evo predlozi za muška i ženska imena i njihova značenja

Maša – ruski nadimak za Mariju
Tina – odmila od Kristina, Valentina, Tijana
Luka – vodeće muško kratko ime poslednjih godina, možda čak i decenije, grčko-latinskog je porekla i znači “onaj koji osvetljava”

Lea – latinsko, koje znači “lavica”
Luna – latinsko ime za Mesec

Tea – “boginja” na grčkom, ali i nadimak za Teodoru

Iva – po imenu drveta iva, ali i kao skraćenica od imena Ivana i Ivanka
Mina – ime koje se najčešće vezuje zaMinu Karadžić, koja se zapravo zvala Vilhelmina
Lav – pogrešno se smatra ruskim, jer ga na tom podneblju ima dosta, a u stvari je grčko

Ema – skraćeno od imena Emilija
Janja – grčko ime koje znači “čista, nevina”
Jana – nadimak od svakog ženskog imena koje se završava istim slogovima: Milijana, Marijana, Andrijana, Dragijana…

- Oglasi -

Relja – muško ime izvedeno od starije verzije Hrelja, grčkog porekla i nepoznatog značenja
Minja – skraćenica od Milene, Mione…
Sanja – nadimak od Aleksandre
Sara – jevrejsko, čije je značenje “kneginja, princeza”

Una – prema nazivu reke, a na latinskom “jedina”
Tara – ime uzeto direktno iz prirode – po reci i planini

Lena – skraćenica od imena Jelena i Milena
Lenka – od milja za Lenu
Nađa – ruski nadimak za imena Nadežda i Natalija

Hana – jevrejsko ime, koje znači “milost, zahvalnost”
Tanja – ruski nadimak od imena Tatjana

Ena – izvedeno iz imena Irena (grčkog imena Eiréne) sa značenjem”mir, boginja mira”…

Svetlana -je staro slovensko ime. Korjen riječi je svijetlost (ekavski svetlost), a u prenesenom značenju označava onu koja zrači, svijetli, obasjava.

Elma -je žensko ime turskog porijekla. Nastalo je od riječi elma što znači jabuka. Drugi oblik ovog imena je ime Alma. Iz ovog imena izvedeno je ime Elm

Magdalena -je žensko ime i vodi porijeklo od grčkog imena Magdalene koje je nastalo po nazivu naselja Magdale u Galileji, znači osobu koja je čvrsta kao kula. Prvobitno je bilo Marija iz Magdale da bi se vremenom osamostalilo u lično ime.

 Miloš -dolazi od pridjeva mil (mio)

 

Komentara
Loading...